ورود به دنیای جدید

سلاااام به همه دوستای گلم.

اینجا از این به بعد خونه من و نی نی گلمه. نی نی که 18 اسفند فهمیدم خدا تو وجودم گذاشته. نی نی که با اومدنش طعم شیرین مادر شدن رو بهم هدیه میده. عزیز مامان دوست دارم. من و بابا عاشقانه دوست داریم گلم.

/ 1 نظر / 14 بازدید
äÑã ÇÝÒÇÑ ØÑÇÍí æ Ç ÊÞæíã

ÇÑÏíÈåÔÊ ¡ ØÑÇÍ æ Ç ßääÏå ÊÞæíã ÏíæÇÑí... ÈÇ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ Çíä äÑã ÇÝÒÇÑ ØÑÇÍí æÇ ÊÞæíã ÏíæÇÑí Èå ÑÇÍÊí æ ÈÏæä åíæäå ÊÎÕÕ ÍÊí ÈÑÇí ßÇÑÈÑÇä ÊÇÒå ßÇÑåã Çã˜Çä ÐíÑ ÇÓÊ. ãÍíØ Çíä äÑã ÇÝÒÇÑ Èå æäå Çí ØÑÇÍí ÔÏå ÇÓÊ ˜å