شش ماهگیت مبارک پسرم

پسره گلم 22اردیبهشت شش ماهگیت تموم و شد وارد ماه هفتم زندگیت شدی. شش ماهگیت مبارک گلم.

این روزا بزرگ شدنت قابل لمسه. انگار همین دیروز بود که بدنیا اومدی و با هم اومدیم خونه. انگار همین دیروز بود که واکسن دوماهگیت رو زدیم چه زود بزرگ شدی. هر روز که میگذره لذت مادر و پدر شدن رو بیشتر حس می کنیم. وقتی به ما نگاه می کنی و می خندی و دست و پا میزنی دنیا رو بهمون میدن. وقتی که باهات بازی می کنیم و شما از ته دل میخندی این یعنی زندگی. خونه بدون شما گرمی نداره پسرم. آرامش یعنی آوازهای ویهان، لذت یعنی خنده های ویهان، عشق یعنی چشمهای پر محبت ویهان.

پسرم دیروز با بابا رفتی بیرون تا از سوپر چیزی بخرین. بابا میگه کلی حال کرده بودی.اصلا وقتی اومدی اینقدر خوشحال بودی که به بابا گفتم هر روز با هم برید بیرون. البته بابا موقع برگشتن دست درد گرفته بودچشمک

پنجشنبه هم واکسن شش ماهگی پسرم رو زدیم. الهی فداش شم که اصلا برای درد گریه نمی کرد. فقط یه روز کامل تب داشت. ویهان گلم خیلی صبوره و بی خودی گریه نمی کرد. شب ساعت 3 پاشدم دیدم ویهان گلم تب داره. کلی پاشویه کردم و استامینیفن دادم تبش اومد پایین و ساعت 4 بود که راحت خوابید. خدا رو شکر که از دیروز بعد از ظهر حالش خوب شد.

خیلی خیلی خوشحالم که واکسن ویهان تا یکسالگی تموم شد. خدا رو شکر.

اینم آقای ویهان من در شش ماهگی. ماشا... بگو به بچمچشمک

/ 3 نظر / 207 بازدید
فرشته مامان امین رضا

سلام آیداجون چه عجب اومدی[بغل] ویهان چه بزرگ شده وبانمک خداحفظش کنه. دیگه سرنمی زنی خانمی[ماچ]

مریم مامان آریا

ماشاله به ویهان ناز نازی ولی من عکسی پیدا نکردم ببینم آفرین همیشه وبلاگت رو زود به زود آپ کن و عکس هم خیلی بزار

مهر

ای جونم[ماچ] ماشالا.. خدا براتون حفظش کنه عزیزم[ماچ]